Tin tức - Sự kiện

LỄ CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN ĐẢO

LỄ CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN ĐẢO

04:59:55 PM - 01/04/2016

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về “Tổ chức sự kiện công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

++ Xem thêm

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded