Tin tức - Sự kiện

HỘI THI “THUYẾT MINH GIỎI” VÀ “MỖI VIÊN CHỨC LÀ MỘT THUYẾT MINH” GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 - CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

HỘI THI “THUYẾT MINH GIỎI” VÀ “MỖI VIÊN CHỨC LÀ MỘT THUYẾT MINH” GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 - CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

04:20:13 PM - 21/11/2018

HỘI THI “THUYẾT MINH GIỎI” VÀ “MỖI VIÊN CHỨC LÀ MỘT THUYẾT MINH” GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 - CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

++ Xem thêm

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded