Góc cảm nhận

Gửi cảm nhận++ Xem thêm

Các tuyến tham quan di tích, danh thắng và du lịch sinh thái tại côn đảo năm 2014

1. Các tuyến tham quan di tích (có 2 tuyến)

   - Tuyến 1

   - Tuyến 2

2. Các tuyến tham quan danh lam thắng cảnh (có 5 tuyến)

 - Tuyến 1

 - Tuyến 2

 - Tuyến 3

 - Tuyến 4

 - Tuyến 5

3. Tuyến du lịch sinh thái biển (có 6tuyến) 

  - Tuyến 1

  - Tuyến 2

  - Tuyến 3

  - Tuyến 4

  - Tuyến 5

  - Tuyến 6

4. Các tuyến du lịch kết hợp tham gia di tích và danh lam thắng  cảnh (có 3 tuyến chính)

  - Tuyến 1

  - Tuyến 2

  - Tuyến 3

Tin đọc nhiều nhất

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded