Các phòng ban chuyên môn

 

Sơ đồ tổ chức

+ Các phòng ban chuyên môn        

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

+ Phòng Hành Chính, Tổng Hợp

02543.830134

1.

Nguyễn Ngọc Loan Anh

Trưởng Phòng

01234.198.903

2.

Phạm Thị Hương

Phó Trưởng Phòng,

Kiêm Kế Toán

0947.979.819

+ Phòng Nghiệp Vụ, Thuyết Minh

0254.630.119

1.

Huỳnh Thị Thanh Thuý

Trưởng Phòng

01663737645

02543.508.992

2.

Nguyễn Thị Thu Yến

Phó Trưởng Phòng

02543.608225

+ Phòng Bảo Quản Di Tích

 

1.

Huỳnh Thị Kim Loan

Trưởng Phòng

0918.434.830

2.

Đỗ Quang Công

Phó Trưởng Phòng

012.55255.778

3.

Nguyễn Quốc Khai

Phó Trưởng Phòng

025443.608877

 

 

Các điểm tin mới

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded